Эрхэм хэрэглэгч та Номин Бонус картыг гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамтран эзэмших боломжтой юм. Тухайлбал: Үндсэн карт эзэмшигч нь 2 хүртэл хамтран карт эзэмшигчтэй байж болох ба гэр бүлийн гишүүнтэйгээ нэг данстай болж нийт худалдан авалт болон картын урамшууллын %-аа өсгөх боломжтой юм.

Нэг картыг 3 хүртэлх гэр бүлийн гишүүд дундаа ашиглаж болох ба гэр бүлийн гишүүнтэйгээ нэг данстай болж нийт худалдан авалт болон картын урамшууллын %-аа нэг дансанд төвлөрүүлж, гишүүн бүр урамшууллыг ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм.

Үндсэн карт эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх

Хамтран эзэмшигчийн 1% цээж зураг

Хамтран эзэмших хүсэлт

Үндсэн карт эзэмшигчтэй гэр бүл болохыг нотолсон бичиг баримт, эсвэл нэг хаягтай байх

Картын хураамж /2990 төгрөг/