Та өөрийн НОМИН бонус данснаас бусад НОМИН бонус данстай найз нөхөд гэр бүлийн хүмүүс руугээ  НОМИН бонус оноогоо шилжүүлэх буюу бэлэглэх үйлчилгээг хэлнэ
БОНУС ОНОО ШИЛЖҮҮЛЭХ үйлчилгээ авах боломжтой хэрэглэгч.
 • БОНУС ОНОО ШИЛЖҮҮЛЭХ үйлчилгээ авах боломжтой хэрэглэгч.
 • БОНУС ОНОО ШИЛЖҮҮЛЭХ үйлчилгээ авах боломжтой хэрэглэгч.
НОМИН БОНУС ОНОО шилжүүлэх заавар 
 1. Хэрэглэгч Bonus.nomin.mn руу нэвтрэн орно.
 2. Бонус шилжүүлэг хэсэгт хүлээн авагчийн бүртгэлтэй утасны дугаар эсвэл Бонус картын дугаарыг үнэн зөв бичнэ
 3. Шилжүүлэх дүн хэсэгт шилжүүлэх бонус онооны дүнгээ оруулна.
 4. Гүйлгээний утга хэсэгт : Гүйлгээний утга бичээд./Утгыг заавал оруулахгүй байж болно/ Шилжүүлэх / товчийг дарна.   
Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Бонус шилжүүлэг /шимтгэл/  10% шилжүүлэх бүрт
Бонус шилжүүлгийн /доод дүн /

Шилжүүлэх доод хязгаар 1000 бонус оноо, 1 удаагийн шилжүүлэг дээд хэмжээ 500,000 бонус байна.

Өдөрт шилжүүлэг хийх  /лимит /

Өдөрт 3 удаа шилжүүлэг хийнэ.

НӨАТ.

Хэрэглэгчийн бонус оноо шилжүүлгийн 10%-тай тэнцэх И-баримт бүртгэлтэй мэйл хаягт илгээгдэх болно.

НОМИН Бонус оноо шилжүүлэх / санамж /
 1. Андуурч гүйлгээ хийсэн тохиолдолд шилжүүлсэн бонус оноог шимтгэлийн хамт буцаан олгох боломжгүй.
 2. Хэрэглэгчийн шилжүүлэх дүн 0.5-с дээш бол 1 бүхэл рүү, доош бол 0 рүү тооцон бодохыг анхаар. 
 3. Хэрэглэгч хүлээн авагчийн картын дугаар эсвэл утасны дугаарыг сайтар хянана.
 4. Бонус шилжүүлгийн шимтгэл бутархай дүнг бүхэл тоонд шилжүүлэн суутгана.
 5. Дундаа Номин бонус данстай хэрэглэгчид өөрсдийн хаягаар Bonus.nomin.mn хандан шилжүүлнэ.
 6. Bonus.nomin.mn-р U-Point оноо шилжүүлэх боломжгүй.